Persiennstatistik

Lite kuriosa om persienner

Vad är egentligen det vanligaste måttet på en persienn? Vi på Berglunds Persienn & Markis har nu tagit fram lite hård fakta från vår databas med tiotusentals tillverkade persienner till framförallt Stockholm men även i andra delar utav Sverige.

I tabellen nedan finns lite olika sammanställningar av vad som skulle kunna räknas som det vanligaste måttet.

Kategori Mått Andel
Medelvärde (standardavvikelse) 76,5 x 121,3 cm 32,5 x 32,0
Vanligaste mått 118,6 x 131,0 cm 1,32%
Vanligaste mått (övre cm*) 119 x 131 cm 1,64%
Vanligaste mått (övre dm*) 60 x 120 cm 4,68%
Vanligaste bredd x höjd** 118,6 x 124,0 cm 1,4% x 3,8%
Vanligaste bredd x höjd** (övre cm*) 119 x 118 cm 2,5% x 4,6%
Vanligaste bredd x höjd** (övre dm*) 60 x 120 cm 15,6% x 27,5%
* Alla mått avrundade uppåt till närmaste hel cm/dm.
** Vanligaste höjd över alla bredder och vise versa.

Även fast tanken är att vidareutveckla denna diskussion så kan vi för närvarande dra några enkla slutsatser av data ovan samt lite fakta som inte står.

  • Även fast det bara är knappt en av 20 som är 50,1-60,0 x 110,1-120,0 så verkar det vara ett bra intervall att utgå ifrån. Utan att det finns med i statistiken ovan kan även sägas att 50,1-60,0 x 110,1-130,0 utgör ca 8%. Anledningen till detta om vi ser på verkligheten är att dessa mått på fönster (och därmed persienner) oftast kommer i par av två.
  • Ett annat vanligt scenario är att det är ett bredare fönster och ett vädringsfönster. Det är troligtvis detta som vi ser när måtten bara är samlade över en centimeter eller inte alls. Dock bör noteras, åter utan att det står ovan, att vädringsfönstret kommer betydligt längre ner på listan. Orsak?! Det är vanligare att det bara är en stor ruta eller två stora och ett litet än bara ett litet vädringsfönster.
  • Lite krasst till sist kan noteras att det trots allt inte finns någon överenskommen standard bland arkitekter och fönstertillverkare. Men omväxling brukar sägas förnöja som tur är!
  • Av medel och standardavvikelse så kan vi dra slutsatsen att det i 95% av fallen är en bredd på 12,2-140,8 och en höjd på 58,0-184,6. (senare kommer vi förhoppningsvis att se att måtten faktiskt är normalfördelade med allt det innebär.) 

Boka ett kostnadsfritt besök

Välkommen att kontakta Berglunds Persienn & Markis för att boka ett kostnadsfritt besök.

Boka besök